MATERIART ERASMUS+ projesi, 325.000 avroluk hibe ile 36 ay süreyle kabul alan, mimarlık ve tasarım alanlarında gelişen teknolojilerle birlikte değişen tektonik/yapma biçimleri/düşünme biçimleri üzerinden yeniden tanımlanan mimar/mimarlık eğitimi süreçlerini araştırmayı ve tartışmayı hedeflemektedir.

Mimarlık eğitiminin yenilikçi düşünce potansiyelini daha yenilikçi bir eğitim programı ile ortaya çıkaran, gelişen enformasyon, iletişim ve üretim teknolojilerine kendi içinde varedip, kullanabilen, bu teknolojiler ile eğitim programını yenileyip birleştiren bir süreç/program hedeflenmektedir. Proje yürütücüsü, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü olup, İstanbul Technical University, TU/e Eindhoven University of Technology, Münster University of Applied Sciences, University of Thessaly, Universidade de Lisboa,  Oslo School of Architecture, University of Zagreb, (Universidade Lusofona, ve Hochschule Anhalt projede yer alan diğer üniversitelerdir.

Bu süreçte, ana strateji çok-uluslu/kültürlü esnek ve deneysel bir alternatif stüdyo modülü geliştirmektir. İlk tema olarak ‘The Figure | Mimar: Entelektüel pozisyon/vizyon, kavramlaştırma’ seçilmiş olup 85 öğrencinin katılımıyla, 10-20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmesi planlanmıştır. Etkinlik kapsamında ayrıca  2 günlük bir Kapadokya gezisi de yapılacaktır.

Çalıştayda İTÜ Mimarlık bölümünü temsilen kurulacak olan ekipte yer almak isteyen öğrencilerin niyet mektubu, CV (iletişim bilgileri olan) ve portfolyoları ile başvuruda bulunmaları, seçilen öğrencilerin 16 Mart, 14:00’de İTÜ Taşkışla’da düzenlenecek olan yarım günlük hazırlık çalışmasına katılımı beklenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru için:  Müge Halıcı smhalici@hotmail.com

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı