İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi dokuzuncu (cilt 4, sayı 2) sayısının, “Tasarımda Hesaplamalı Model” teması ile Eylül 2023’te yayımlanması planlanmaktadır. Makale gönderim tarihi 10 Temmuz 2023’e ertelenmiştir. Güncel ve eski sayılara aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

https://jcode.itu.edu.tr

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

ITU Faculty of Architecture E-Journal JCoDe: Journal of Computational Design / Computational Design Journal’s ninth (vol. 4, issue 2) is planned to be published in September 2023 with the theme of “Computational Model in Design”. The article submission date has been postponed to 10 July 2023. You can access current and old issues from the links below.

https://jcode.itu.edu.tr

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı