“Mekanın Dilinde Zaman: 100 Yılın Portresi” etkinlik serisinin dördüncüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 27 Aralık Çarşamba günü saat 10:00 da 126 nolu salonda gerçekleştirilecektir. “Cumhuriyet’in 100. yılında Şehir ve Bölge Planlama Üzerine Konuşmalar” başlıklı panelde; İTÜ’de Şehirciliğin Tarihi, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Alanlarda Koruma Anlayışının Gelişimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 Yılında Bölgesel Politikalar ve Bölge Planlama , Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kent Morfolojisinde Yeni Yaklaşımlar ve Planlama Pratiği Açısından Değerlendirilmesi başlıklarında önemli sunumlara yer verilecektir.

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı